Dân tộc Mông và dân tộc Hà Nhì bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

Từ quý III nằm 2022, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch cho biết, bộ vừa ban hành quyết định về việc tổ chức xây dựng mô hình với mục đích bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc Mông và dân tộc Hà Nhì nhằm gắn liền với việc phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Hà Giang. Quyết định được ban hành với kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

Bảo tồn văn hóa dân tộc Mông và dân tộc Hà Nhì gắn với phát triển du lịch địa phương

Theo như kế hoạch của Bộ đề ra, việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn liền với phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Hà Giang.dân tộc MôngViệc tổ chức xây dựng mô hình cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với phong tục, tập quán dân tộc Mông và Hà Nhì của địa phương. Với mục đích chung là động viên, khích lệ đồng bào dân tộc Mông và Hà Nhì tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Hà Nhì và Lào Cai.

Nhiều nội dung sẽ được triển khai

Gồm có hai mô hình xây dựng: Mô hình thứ nhất là “Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Mông tại xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang”.Với mô hình này, có sự tham gia của 5 nghệ nhân, người có uy tính trong cộng đồng và 65 học viên dân tộc Mông do địa phương lựa chọn và đề xuất. Trong khoảng thời gian triển khai kế hoạch, Bộ thể thao và du lịch sẽ có những hoạt động mở lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Mông. Ngoài ra, còn sẽ hỗ trợ các trang thiết bị truyền thống dân tộc Mông xã Tả Sử Choóng nhằm phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá loại hình văn truyền thống này đến với người dân địa phương và du khách khi đến ghé thăm nơi đây.dân tộc MôngMô hình thứ hai là “Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Hà Nhì tại Xã Y Tý, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai”.Ở mô hình thứ hai, sẽ có sự tham gia của 7 nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng và 73 học viên của dân tộc Hà Nhì do địa phương lựa chọn và đề xuất. Ngoài ra, Bộ thể thao và du lịch sẽ có các cảnh ghi hình, chụp ảnh, dựng phim tư liệu về quá trình xây dựng mô hình nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn, giữ gìn và tuyên truyền, quảng bá dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Hà Nhỉ, tỉnh Lào Cai.