Quy tắc ứng xử của điểm mua sắm, phục vụ khách du lịch

Nội dung quy tắc ứng xử

1. Niêm yết giá công khai và không bácao hơn giá niêm yết.2. Tư vấn, cung cấp thông tin trung thực về hàng hóa cho khách du lịch.3. Có thái độ thân thiện, nhiệt tình, niềm nở khi phục vụ du khách.4. Tích cực hỗ trợ khách du lịch trong việc bảo quản, đóng góivận chuyển hàng hóa và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh (nếu có).5. Cạnh tranh lành mạnh, giữ uy tín với khách hàng, đối tác.6. Ưu tiên hỗ trợ bán các sản vật, hànhóa được sản xuất tại địa phương, các mặt hàng thân thiện với môi trường.7. Không bán hàng giảhàng hóa không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ cho khách du lịch.8. Không “chèo kéo” đeo bám, ép khách du lịch mua hàng hóa.9. Không “nói thách”, bán giá cao gấp nhiều lần giá trị của hàng hóa cho khách du lịch.10. Không tiếp tay cho hướng dẫn viên, lái xe, người môi gii thu lợi bất chính từ khách du lịch.

TheoBỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH

(Ban hành theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)