Quy tắc ứng xử của điểm tham quan, du lịch

Nội dung quy tắc ứng xử

1. Đảm bảo môi trường cảnh quan sạch đẹp, thân thiện.2. Bố trí nhà vệ sinh sạch sẽ, thùng đựng rác ở nơi thuận tiện, thân thiện với môi trường cảnh quan.3. ng xử đúng mực, thân thiện, tôn trọng khách du lịch.4. Lắp đặt các biển chỉ dẫn, hướng dẫn du lịch, bảng nội quy, biển cảnh báđể đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.5. Đặt quầy thông tin, bảng chỉ dẫn tại nơi dễ thấy, dễ nhìn, thuận tiện cho khách du lịch.6. Cung cp dịch vụ tiện lợi cho du khách như wifi, tra cứu thông tin.7. Tiếp nhận và nhanh chóng giải quyết phản hồi của du khách.8. Có trách nhiệm với môi trường và xã hội.9. Không cung cấp dịch vụ không đảm bảo chất lượng.10. Không tăng giá dịch vụ, vé tham quan đột xuất không có kế hoạch và không thông báo trước.11. Không có thái độ phân biệt đối xử với khách du lịch.12. Không để cảnh quan môi trường “nhếch nhác”, xả thải bừa bãi.13. Không để hiện tượng ăn xin, ăn mày, trộm cắp, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan.14. Không khuyến khích khách du lịch cho tiền người ăn xin, trẻ em.15. Không để khách chờ đợi quá lâu khi xảy ra sự cố. Nếu xảy ra sự cố hãy giải thích, xin lỗi và mong được thông cảm.

TheoBỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH

(Ban hành theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)