Doanh nghiệp thành viên

Tìm hiểu thêm về các cấp độ thành viên WAFORT

Thành viên khởi đầu

Thành viên tâm huyết

Thành viên cao cấp:

Thành viên khởi đầu là đơn vị đăng ký tham gia cộng đồng, đang và đã tham gia khóa đào tạo về DLCTN

Thành viên tâm huyết là đơn vị đã tham gia khóa đào tạo về DLCTN, có đóng góp cụ thể cho cộng đồng WAFORT

Thành viên cao cấp: đơn vị đã tham gia khóa đào tạo về DLCTN, đã đạt các tiêu chuẩn nhất định về DLCTN, có đóng góp cụ thể cho cộng đồng WAFORT

(Đang cập nhật danh sách doanh nghiệp thành viên…)

Đăng ký >>

Tham gia cộng đồng Du Lịch Có Trách Nhiệm

Hãy trở thành một phần trong cộng đồng của chúng tôi!

Đăng ký ngay!