Dự án và sự kiện

Sự kiện Wafort vừa qua "Ride to Green Life"

Vì một thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp

Ngày 27/12/2021, cộng đồng Du lịch Có Trách Nhiệm WAFORT trải nghiệm chạy xe đạp tham quan thành phố bằng dịch vụ xe đạp công cộng TNGO với sự đồng hành công ty IMAGE trong sự kiện “RIDE TO GREEN LIFE” hưởng ứng tuần lễ du lịch “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tôi yêu”.

Xem thêm

Những việc chúng ta cần làm

Du lịch hướng thiên nhiên

Du lịch hướng thiên nhiên, hướng du khách đến những hoạt động nâng cao giá trị môi trường, vừa tôn trọng vừa lan tỏa rộng rãi giá trị của thiên nhiên

Bảo vệ đa dạng sinh học

Bảo vệ đa dạng sinh học chính là đảm bảo các giá trị đa dạng vừa tốt cho thiên nhiên vừa thu hút du khách.

Tôn trọng di sản đích thực

Tôn trọng di sản đích thực để những giá trị xưa được lưu truyền, không biến chất mất gốc, mất đi bản sắc từng nơi.

Bảo vệ đa dạng văn hóa

Bảo vệ đa dạng văn hóa chính là bảo vệ sự hấp dẫn của du lịch, tôn trọng sự khác biệt của văn hóa mỗi điểm đến, mỗi tộc người.

Nâng cao ý thức công cộng

Nâng cao ý thức công cộng trước sự phát triển đô thị nhanh chóng, đông người và nhiều va chạm xã hội đa dạng.

Tái tạo thiên nhiên

Tái tạo thiên nhiên, cùng nhau hành động để phục hồi tổn hại của thiên nhiên tươi đẹp: trồng cây, thu dọn rác thải biển để tái tạo san hô.

Đối xử với rác thải có khoa học

Đối xử với rác thải có khoa học là những bước cơ bản để bảo vệ môi trường, tận dụng tái tạo: phân loại rác tại nguồn.

Phân biệt rõ văn hóa và ý thức

Phân biệt rõ văn hóa và ý thức để biết đâu là chuẩn chung ý thức thống nhất, đâu là quyền khác biệt văn hóa.

Tôn trọng cộng đồng bản địa

Tôn trọng cộng đồng bản địa, những chủ nhân thật sự của vùng miền, “nhập gia tùy tục” ở các điểm đến.

Tôn trọng bình đẳng xã hội

Tôn trọng bình đẳng xã hội dựa trên những giá trị con người để phát triển công bằng và tạo cơ hội phát triển công bằng.

Văn phòng doanh nghiệp có trách nhiệm

Văn phòng doanh nghiệp thực hiện sinh hoạt “có trách nhiệm” để xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp, là bước đi cơ bản trước khi áp dụng vào sản phẩm du lịch hay lan tỏa rộng lớn.

Đào tạo doanh nghiệp cùng nhau phát triển

Đào tạo doanh nghiệp cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ một cách bền vững giữa các thành viên Wafort và hơn thế.

Sản phẩm tour có chiều sâu

Sản phẩm tour luôn có những nét văn hóa khác lạ hay môi trường thiên nhiên hấp dẫn để có thêm chiều sâu chất lượng sản phẩm cho mọi khách hàng.

Bảo tồn tính đích thực văn hóa từng địa phương

Bảo tồn tính đích thực văn hóa từng địa phương, từng tộc người để mỗi chuyến đi của du khách đều có những khám phá thú vị riêng, cũng là một cách bảo vệ bền vững điểm đến.

Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng bản địa

Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng bản địa để họ làm chủ và hưởng lợi rồi sau đó bảo vệ tính bền vững của điểm đến.

Sự kiện mới nhất

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HOẶC TNV WAFORT

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có chung định hướng thực hiện du lịch có trách nhiệm

ĐĂNG KÝ NGAY