WAFORT và Slogan

Tên WAFORT là những chữ viết tắt rút ra từ slogan WE ACT FOR RESPONSIBLE TOURISM. WAFORT hoạt động phi lợi nhuận vì mục đích phát triển và nâng cao nhận thức cộng đồng về du lịch có trách nhiệm. WAFORT hành động và kêu gọi hành động thực tiễn để bảo vệ đa dạng văn hóa, sinh học, phát triển , thay đổi cụ thể từ tất cả thành viên gia nhập WAFORT nói riêng, và người làm du lịch, người tham gia du lịch nói chung. 

Quá trình hình thành

Câu chuyện Du Lịch Có Trách Nhiệm (DLCTN) nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ lẫn hành động trên thế giới. Một số công ty lữ hành và cơ sở lưu trú ở Việt Nam cũng đã có động thái tự điều chỉnh và tham gia vào các tổ chức đào tạo, hợp tác phát triển DLCTN. Tuy nhiên, trên thực tế, còn nhiều tiêu chí xét duyệt chưa phù hợp với tình tình thực tiễn ở Việt Nam. Ngoài ra, các đơn vị làm du lịch chưa phối hợp cùng hành động. Trong khi đó, ngành du lịch tại Việt Nam phát triển không ngừng và người Việt càng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những giá trị tốt đẹp, bền vững.

Từ trăn trở khi đi du lịch và tự làm du lịch có trách nhiệm cũng như thực hiện nhiều hoạt động xã hội những năm qua của người sáng lập, cùng với mong ước xây dựng một cộng đồng các doanh nghiêp làm DLCTN mở rộng tại Việt Nam nhằm phổ biến kiến thức và kêu gọi hành động DLCTN, cộng đồng WAFORT ra đời.

Những thành viên đầu tiên tham gia xây dựng WAFORT là các hướng dẫn viên, doanh nhân, nhân viên trong ngành du lịch và nhiều sinh viên tình nguyện đến từ các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp quản fanpage Du lịch có trách nhiệm và hai website www.dulichcotrachnhiem.org , www.wafort.org, với sự giúp sức của gần 20 thành viên ban đầu, ban quản trị lâm thời WAFORT đã xây dựng và đang tiếp tục duy trì nội dung truyền thông và làm việc nghiêm túc để thực tế hóa các sự kiện, dự án đã lên kế hoạch.

Ngày ra mắt chính thức Cộng đồng WAFORT : 22/02/2022.

MỤC TIÊU

Nâng cao nhận thức

Nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm của khách du lịch

Khuyến khích và tạo điều kiện

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia kinh doanh du lịch có trách nhiệm.

Tạo mối liên kết

Tạo mối liên kết giữa khách du lịch và các doanh nghiệp có chung định hướng thực hiện du lịch có trách nhiệm.

Các nhiệm vụ cụ thể của Wafort:

Đối với người đi du lịch, WAFORT tìm các phương án nhỏ và hiệu quả, các kênh thông tin khác nhau để lan tỏa những điều nhỏ nhất nhưng thực tế để người đọc, người du lịch hiểu hơn về giá trị và tác động sâu sắc của du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam và trên thế giới.

Đối với doanh nghiệp, WARORT từng bước học hỏi, xây dựng bảng tiêu chí, tiêu chuẩn và phương án thực hiện DLCTN phù hợp với tình hình địa phương cho từng doanh nghiệp tham gia làm thành viên cộng đồng.

Đối với nhân sự tương lai của ngành du lịch tức là Sinh viên, học sinh. WAFORT sẵn sàng hướng dẫn, đào tạo các nội dung thực tiễn về DLCTN cho các tổ chức, cá nhân, trường học. Sinh viên học sinh khi thấu hiểu cả lý thuyết và thực tiễn, kể cả sau này họ không kinh doanh du lịch thì tư tưởng về du lịch bền vững trong họ sẽ là nền tảng cho sự phát triển.

WAFORT truyền thông hành động cụ thể của các doanh nghiệp thành viên nhằm truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần và hình mẫu du lịch có trách nhiệm đến với mọi người nhằm nâng cao nhận thức, kêu gọi cùng nhau hành động.

WAFORT truyền thông các doanh nghiệp thực hiện du lịch có trách nhiệm đến gần hơn với người tham gia du lịch. Sự liên kết này là tiền đề cho sự lan tỏa hiệu quả nhất tinh thần chung.

Ủng hộ chúng tôi

Vận hành tài chính

WAFORT vận động tài chính dựa trên tính chất phi lợi nhuận. Ngoài ra, WAFORT còn hoạt động dựa trên các nguồn tài chính sau:

Image Travel & Event là nhà bảo trợ suốt đời cho tổ chức WAFORT.

Nguồn đóng góp của thành viên hằng năm.

Những chi phí chủ yếu cho hoạt động của WAFORT là : 

Các event, sự kiện, hoạt động của WAFORT

Chi phí hỗ trợ các tình nguyện viên trong một số hoạt động.

Chi phí tham gia hội chợ.

Các nguồn thu và nguồn chi được kiểm soát bởi các tình nguyện viên sẽ được công bố hàng tuần trên trang WEB hoặc FanPage WAFORT.

Dự án mục tiêu

Các tổ chức đối tác

CHÚNG TÔI LÀ CỘNG ĐỒNG WAFORT

Doanh nghiệp thành viên
Thành viên của cộng đồng

Doanh nghiệp tham gia cộng đồng WAFORT và cùng cộng đồng WAFORT thực hiện du lịch có trách nhiệm theo bộ tiêu chí chung. Đối tác kinh tế và đối tác truyền thông.

Ban điều phối
Quản lý dự án, điều phối hoạt động

Ban điều hành được chọn ra trong số các tình nguyện viên tham gia quản lý, học tập, đào tạo, truyền thông cho cộng đồng WAFORT.

buoi-gap-go-Wafort
Tình nguyện viên
Phụ trách truyền thông

Tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học, nhân viên tại các công ty du lịch có chung mục tiêu và mong muốn đóng góp và phát triển cộng đồng WAFORT.