Quy tắc ứng xử của đơn vị vận chuyển du lịch

Nội dung quy tắc ứng xử

1. Cuncấp dịch vụ đảm bảo an toàn, văn minh, thân thiện với khách du lịch.2. Nghiêm túc hướng dẫn khách sử dụng các dịch vụ trên phương tiện, sử dụng các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, thoát hiểm; hướng dẫn các phương án, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên phương tiện.3. Kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện vận chuyển khách du lịch trước khi khởi hành.4. Sử dụng người điều khin phương tiện đảm bảo sức khỏe và có đủ giấy phép hành nghề, có kinh nghiệm và kỹ năng vận chuyn khách du lịch.5. Đối xử ân cần, thân thiện với khách du lịch.6. Đảm bảo phương tiện luôn sạch sẽ, lịch sự trong quá trình phục vụ khách.7. Sử dụng phương tiện có trách nhiệm với môi trường và xã hội.8. Không đưa vào sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật hoặc chưa được đăng ký, đăng kim để vận chuyn khách du lịch.9. Không sử dụng phương tiện thiếu trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, hoặc thiết bị cứu hộ cứu nạn không đảm bảo chất lượng để phục vụ khách du lịch;10. Không vận chuyển khách du lịch vào các khu vực cấm, khu vực có thi tiết, địa hình khônđảm bảo an toàn cho du khách.11. Không tranh giành khách, chen lấn, giành đường khi tham gia giao thông.12. Không chở vượt quá số người theo quy định trên phương tiện.

TheoBỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH

(Ban hành theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)