Đắk Lắk phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ký quyết định phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh, do Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia Foundation – AAF) tài trợ.

1.Thời gian và tổng đầu tư thực hiện dự án

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2026. Địa điểm thực hiện trên địa bàn huyện Buôn Đôn (Vườn quốc gia Yok Đôn,Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng; các công ty du lịch đang hoạt động trên địa bàn huyện); trên địa bàn huyện Lắk (Ban Quản lý rừng lịch sử – văn hóa – môi trường Hồ Lắk).Tổng giá trị khoản viện trợ là 55,452 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 50,888 tỷ đồng, vốn đối ứng từ nguồn ngân sách sự nghiệp được bố trí cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu trợ động vật và quản lý bảo vệ rừng hằng năm là 4,564 tỷ đồng.Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi

2. Mục tiêu của dự án

Mục tiêu của dự án nhằm triển khai mô hình hoạt động du lịch thân thiện với voi, chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi và nâng cao phúc lợi cho các cá thể voi nhà và duy trì, bảo tồn quần thể voi nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.Dự án hướng đến kết quả: mô hình này được thực hiện trên địa bàn huyện Buôn Đôn và huyện Lắk, thay thế hoàn toàn cho hình thức du lịch cưỡi voi; đàn voi nhà được bảo tồn, chăm sóc, bảo đảm phúc lợi, kéo dài tuổi thọ; chủ và nài voi được bù đắp nguồn thu nhập bị thiếu hụt do dừng phục vụ cưỡi voi; các trung tâm du lịch được hỗ trợ kỹ thuật để chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi; thành lập hợp tác xã du lịch nhằm quản lý, vận hành mô hình tại huyện Lắk; hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ và bảo tồn loài voi được phổ biến, lan tỏa tới các tầng lớp xã hội, cộng đồng…Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi

Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”