WAFORT mời các doanh nghiệp lữ hành ký giao ước thực hiện du lịch có trách nhiệm cùng đơn vị khách sạn

Vừa qua, tháng 10/2023 nhằm để đánh dấu một mùa du lịch mới đầy ý nghĩa hơn, WAFORT thực hiện chương trình nhằm kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành chung tay kêu gọi lan tỏa tinh thần du lịch có trách nhiệm cùng WAFORT đến với các đối tác khách sạn.Như chúng ta đã biết, thực hiện du lịch có trách nhiệm là một bước quan trọng để giải quyết những khó khăn trong du lịch và hướng tới du lịch bền vững ở Việt Nam. Các doanh nghiệp lữ hành thành viên WAFORT đã có những hành động du lịch có trách nhiệm riêng, nhưng điều đó chưa đủ. Chúng ta cần phải tăng cường mối liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành và đối tác khách sạn nói riêng, những người tham gia du lịch nói chung thông qua giao ước thực hiện du lịch có trách nhiệm để tạo ra một mạng lưới du lịch hiệu quả.         > Tìm hiểu thêm về du lịch có trách nhiệm WAFORT Giao ước thực hiện du lịch có trách nhiệm (từ viết tắt: DLCTN) dành cho cơ sở lưu trú, với 30 điều cụ thể, được soạn thảo dựa trên nền tảng bản giao ước hành động DLCTN do cộng đồng du lịch có trách nhiệm WAFORT thống nhất và ký kết cùng nhau vào ngày 22 tháng 2 năm 2023.Bản giao ước thực hiện du lịch có trách nhiệm được xây dựng dành cho các đơn vị khách sạn và doanh nghiệp thành viên WAFORT tuân theo nguyên tắc bền vững trong bản giao ước, dựa trên 5 yếu tố chính như sau:
 • Về môi trường: Các đơn vị cần có sự cam kết sử dụng các nguồn tài nguyên một cách bền vững, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái môi trường.
 • Về xã hội: Các đơn vị cam kết mang lại lợi ích cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của cộng đồng.
 • Về kinh tế: Các đơn vị cam kết mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và cộng đồng.
 • Về văn hóa & ý thức: Các đơn vị cam kết tôn trọng và bảo tồn văn hóa, giá trị truyền thống của cộng đồng.
 • Về lan tỏa DLCTN: Các đơn vị cam kết góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.
> Về tiêu chí cụ thể, bạn có thể liên hệ Fanpage WAFORT hoặc email : wafort@dulichcotrachnhiem.org
Giao ước thực hiện du lịch có trách nhiệm sau khi ký kết mang lại những lợi ích cho đơn vị khách sạn như sau:
 • Có cơ sở rõ ràng khi thực hiện DLCTN: Giao ước DLCTN cung cấp một khung pháp lý và các hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị lưu trú trong việc thực hiện DLCTN. Điều này giúp các đơn vị lưu trú có thể thực hiện DLCTN một cách hiệu quả và bền vững.
 • Được chứng nhận từ WAFORT: Sau khi thực hiện các hoạt động DLCTN, các đơn vị lưu trú có thể được WAFORT cấp chứng nhận DLCTN. Chứng nhận này là một sự công nhận về nỗ lực của các đơn vị lưu trú trong việc thực hiện DLCTN.
 • Tăng cường hình ảnh và uy tín của đơn vị lưu trú: Việc thực hiện DLCTN thể hiện cam kết của đơn vị lưu trú đối với môi trường, xã hội và cộng đồng. Điều này sẽ giúp đơn vị lưu trú thu hút được nhiều khách du lịch quan tâm đến du lịch bền vững.
 • Tăng cường tính cạnh tranh của đơn vị lưu trú: Trong bối cảnh ngày càng có nhiều khách du lịch quan tâm đến du lịch bền vững, việc thực hiện DLCTN sẽ giúp đơn vị lưu trú có lợi thế cạnh tranh hơn so với các đơn vị khác.
 • Thúc đẩy phát triển bền vững: Việc thực hiện DLCTN góp phần bảo vệ môi trường, xã hội và cộng đồng. Điều này sẽ giúp thúc đẩy phát triển bền vững của ngành du lịch nói chung và của địa phương nói riêng.
Khi các cơ sở lưu trúdoanh nghiệp lữ hành ký kết giao ước thực hiện du lịch có trách nhiệm, cộng đồng khách du lịch cũng nhận được các lợi ích sau:
 • Được trải nghiệm du lịch bền vững: DLCTN là một cách tiếp cận để quản lý và thực hiện việc đi du lịch, nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường và giảm thiểu chi phí tới các điểm đến. Việc các đơn vị lưu trú ký kết giao ước DLCTN sẽ góp phần mang lại cho khách du lịch những trải nghiệm du lịch bền vững, bao gồm:
 • Trải nghiệm du lịch thân thiện với môi trường: sử dụng các sản phẩm và dịch vụ xanh, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, giảm thiểu rác thải, bảo vệ đa dạng sinh học.
 • Trải nghiệm du lịch văn hóa và cộng đồng: tôn trọng văn hóa và giá trị truyền thống của địa phương, tham gia các hoạt động cộng đồng.
 • Trải nghiệm du lịch có trách nhiệm: góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 • Tăng cường nhận thức về du lịch bền vững: Khi tham gia các hoạt động DLCTN, khách du lịch sẽ có cơ hội tìm hiểu và nâng cao nhận thức về du lịch bền vững. Điều này sẽ giúp khách du lịch có thể lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ du lịch bền vững trong tương lai.